Bazar books
Jørn Viumdal

Jørn Viumdal

Mannen bakom Skogluft-effekten!

Jørn Viumdal är utbildad finmekaniker och maskiningenjör. NASAs forskning om växters förmåga att rensa luften från skadliga gaser gjorde stort intryck på hans arbete, och senare stod Jørn för det praktiska genomförandet av banbrytande försök på Ås universitet där man kunde se konkreta effekter av att använda växter i vanliga innemiljöer. Sedan dess har Jørn arbetat med att förbättra miljön inomhus på skolor, dagis och kontor. 

Print
Jørn Viumdal På internet:

Jørn Viumdal har skrivit