Bazar books

Manuskriptet från Accra ger mersmak

Publicerad: 2013-02-05

"Detta är ingen bok som man läser rätt igenom. Det finns alldeles för mycket tankar och visdom i den. Det är klokt att läsa ett kapitel i taget och tänka och fundera på vad som sägs. Kanske också betrakta sin egen situation."
Jarl Börjesson, Bokparet


Länkar till böcker
Manuskriptet från Accra
Länkar till författare
Paulo Coelho
Print