Pressbilder

Ange alltid fotografens namn i anslutning till bilden.

Jørn Viumdal

Jørn Viumdal är utbildad finmekaniker och maskiningenjör. NASA:s forskning om växters förmåga att absorbera skadliga gaser fick stort intryck på hans arbete, och senare stod Jørn för det praktiska genomförandet av banbrytande försök på Ås universitet där man kunde se konkreta effekter av att använda växter i vanliga innemiljöer. Sedan dess har han med stöd i forskningen arbetat med att förmedla element från naturen till hem, skolor, daghem och kontor.

Böcker