Signe Bennich

Signe Bennich tog studenten 2022, ett år senare än sina jämnåriga vänner. Under gymnasiets andra år tvingades hon lämna sina studier för att påbörja en lång och svår behandling för sin anorexia. Idag är Signe friskskriven sedan några år, och engagerad i frågor som rör ätstörningar, psykisk ohälsa och hur vi ser och bemöter de som är drabbade. Hon deltar bland annat i publika samtal, håller föreläsningar, och skriver texter i ämnet.

Utgivning

Signe Bennich Foto: Anna-Lena Ahlström

Signe Bennich

Signe Bennich tog studenten 2022, ett år senare än sina jämnåriga vänner. Under gymnasiets andra år tvingades hon lämna sina studier för att påbörja en lång och svår behandling för sin anorexia. Idag är Signe friskskriven sedan några år, och engagerad i frågor som rör ätstörningar, psykisk ohälsa och hur vi ser och bemöter de som är drabbade. Hon deltar bland annat i publika samtal, håller föreläsningar, och skriver texter i ämnet.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare