Are you an international agent or author?

Are you an international agent or author?

Vi som jobbar på förlaget

Sara Lindegren
Sälj- och marknadschef
+46 (0)70 689 31 58
sara@bazarforlag.se

Karin Linge Nordh
Publicistisk chef skönlitteratur
+46 (0)70 496 36 63
karin@bazarforlag.se

Rebecka Leffler
CEO
+46 (0)70 770 02 81
rebecka@bazarforlag.se

Anders Sjöqvist
Publicistisk chef facktext
+46 (0)70 343 41 30
anders@bazarforlag.se

Lisa Tell
Redaktion – och produktionsansvarig
+46 (0)79 330 25 08

lisa@bazarforlag.se

Manus

Vill du skicka in ditt manus till oss går det bra att mejla: manus@bazarforlag.se

Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss på förlaget eller om du söker information om våra författare eller vår utgivning går det bra att mejla oss på:
 
Besöks- och postadress
Bazar Förlag
Surbrunnsgatan 34 BV
113 48 Stockholm
 
Fakturaadress
BZR Publishing AB
Skönviksvägen 238
S-122 42 Enskede
 
Organisationsnummer
BZR Publishing AB: 559164-9016
BFA Bazar Förlag AB: 556626-1797

Vi samarbetar med

Bokförsäljning (Sverige, Åland, Finland):
Hemming & Baggfelt

Anders Hemming:
anders@hemmingbaggfelt.se
+46 (0)73 073 03 78

Ylva Baggfelt:
ylva@hemmingbaggfelt.se
+46 (0)70 253 86 39

Johan Moberg
johan@hemmingbaggfelt.se
+46 (0)70 316 77 70

PR:
Schyttberg PR

Jenny Schyttberg
jenny@schyttberg.se
+46 (0)70 624 30 23